Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

İLETİŞİM

Hakkımızda

Hakkımızda

Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği

Türkiye’nin hak ettiği yerlerde olmasının en önemli koşulu; bulunduğu coğrafyadaki insan kaynağını iyi bir şekilde değerlendirmesi ve katma değerli ürün üretmesi gerekliliğidir. Küresel ve değişen dünyamızda her geçen gün bu gereklilikler daha net bir şekilde anlaşılmakla birlikte bu konudaki çabalar çok kısır ve sıradan olmaktadır.

Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği, Türkiye‘deki bilim, teknoloji, sanayi, tarım, enerji, tasarım, sivil toplum, kamu, sağlık ve eğitim gibi alanlarda üretim, türetim, araştırma ve geliştirme yapan kişi ve kurumların elde ettiği yenilikçi deneyim ve birikimleri, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sunmak üzere paylaşmalarını ve iş birlikteliklerini geliştirmeyi sağlayacak bir platform oluşturmak amacıyla kurulmuştur

Bu kapsam da Türkiye’nin belirlemiş olduğu hedeflere ulaşma noktasında ülkesine bağlı ve ülkesinin menfaatlerini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla yorulmadan ve yılmadan çalışmayı seven sorumluluk sahibi arkadaşlarımızla çıktığımız bu yolda her kesimden aynı duyguları paylaşan destekçilerimizi yanımızda görmek, çıktığımız bu yolda bize güç verecektir.

Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği Tarihçe

17 Ekim 2018 tarihinde faaliyetlerine başlayan Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği Sivil toplum, Üniversite, Kamu ve Özel Sektördeki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için yurt içi ve yurt dışı paydaşlarla ortak projelerin geliştirilmesi bu kapsamda eğitim ve uygulama faaliyetlerinin yapılması/katkı sağlanması, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

 Dernek kuruluşunda Kamu ve Özel sektörde çeşitli bilgi birikimine sahip üyelerin ortak bir katma değer yaratmak amacı ile birleşilmiş bir yapı olmakla birlikte Kamu ve Özel sektör arasında yaşanan zayıf ilişkinin güçlendirilmesi ve bu kapsamda farklı kesimlerdeki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

 Dernek faaliyetlerine Nilüfer Dernekler yerleşkesinde faaliyet göstermektedir.

 Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneğinin Misyonu  

 Global ölçekte ülkemizi başat aktör konumuna taşıyacak yenilikçi fikirler üretmek.

 Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneğinin Vizyonu  

 Dernek, sivil toplum, Üniversite, kamu ve özel sektör arasındaki yenilikçi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına öncülük ederek, işbirliği fırsatları oluşmasına zemin hazırlayıp, Türkiye’deki katma değerli ürün yapısının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Ekibimiz


07 Kasım 2018 tarihinde yapılan genel kurulumuzda yapılan oylama sonucunda aşağıda belirtilen görevlere üyelerimiz seçilmiştir

                                                                 
Dernek Başkanı Adem Yıldırım
Dernek Başkan Yardımcısı  Ahmet Barış IŞITAN
Dernek Genel Sekreteri     Murat Doğan
Dernek Saymanı İbrahim Çoban